tes战队

tes战队

明目益精,皆指银夏者而言。本草补云∶此石能治妇人产难。

 雁山志∶性大寒,深谷中有之,能解砒毒,冬时开花,故名。其生必双,雄者差大,雌者小,然不并生,亦不同根,相去必一两丈,见其一再觅其一,无不得者,盖如菟丝、茯苓一气所化气相属也。

夏草冬虫,乃感阴阳二气而生,夏至一阴生,故静而为草。百草镜云∶此草清明时发苗,高尺许,生山隰阴处,叶似鹅肠草,对节,立夏时开小花,三月采,过时无。

 凡参皆运为升降,故各地皆产参,而性亦各异,功用总不及辽参。内容:汪连仕采药书∶即鸡爪花,其子名胜光子。

但所引诸书,主治亦小异,故仍为补之,至纲目所载,言其治女子少腹痛有殊效,其方已载纲目,此不赘述。治目不清,去红丝白障,迎风流泪。

滇略∶梧实大如豆,壳脆易剥,不与他处类,俗谓之山松子,亦曰飞松。 江南徽州等处呼为狮头参,因芦头大而圆凸也,古名上党人参。

Leave a Reply