yap是什么梗

yap是什么梗

滑可以去着,故用琥珀、归梢。 佐以杏仁,利其气也。

实者加大黄、朴硝,谓大便秘涩,邪气自实,二阴皆秘,地道不通,故用大黄苦寒以泻实,朴硝咸寒以软坚,乃灶底抽薪之法也。 恐汗内有细虫,以帛拭之,即焚。

新瓦上逼干,温汤调下三钱。然曰入口,不曰入眼,则固服食之剂耳。

公主闻用刀针,哭不肯治。三白汤治内伤尚可,若谓治外感亦为奇方,则吾不信也。

龟得天地之阴气最浓,故用以补阴。调养半月或一月,自觉精神涣发,形体轻健,沉悉能去矣。

志者,肾之所主,而畅于膻中。若在冬月,而脉见浮紧,便是太阳之寒伤营,此方断不可用。

Leave a Reply