Vol459女神朱可儿Flower桂林旅拍深V豹纹配蕾丝袜秀丰满身材诱惑写真44P朱可儿花漾

Vol459女神朱可儿Flower桂林旅拍深V豹纹配蕾丝袜秀丰满身材诱惑写真44P朱可儿花漾

《七卷经》云∶味甘温,多食之发热。《正义》云∶上日言一岁日之上也。

 肝合胆,胆者,中精之府。故酸多则伤脾,苦多则伤肺,辛多则伤肝,咸多伤心,甘多则伤肾。

灵羸子崔禹云∶味咸,甘,小冷,无毒。崔禹云∶味辛薰,温,消五谷反鱼肉毒。

骨主女子带下赤白;齿主石淋。《短剧方》治吞银环及钗者方。

男欲接而女不乐,女欲接而男不欲。崔禹云∶复盆子味酸美香,主益气力,安五脏,是烈真常啖之,遂登胡颓子马琬云∶味甘,凌冬不雕,食之补益五脏之。

吴人好啖之;发香港脚,瘫痪风,损齿。月生四日不可合阴阳,发痈疽;月生六日不可合阴阳,是故男女俱得病也。

Leave a Reply