Vol294性感女神妲己情趣薄纱透视秀傲人豪乳诱惑27P妲己尤蜜荟

Vol294性感女神妲己情趣薄纱透视秀傲人豪乳诱惑27P妲己尤蜜荟

每服二十丸,温酒、姜汤、热水任下。若以相生论之,则左关肝木生左寸心火,左寸心火生右关脾土,右关脾土生右寸肺金,右寸肺金生两尺肾水。

 肛门、阴囊、肾茎痒甚,抓破好了又痒,人言熬醋洗立愈。惊则安其神,恐则定其志。

或呕逆喘促,或心腹搅疼,或饮食不安,状如反胃等证。如服药觉脏腑微动,以羊肚肺羹补之。

研细,枣肉丸,如粟米大,每服一丸,米饮服之。此下热与血结成瘀之剂也。

静者水之德,动者火之用,火不胜水,故在平人虽动而非与内接,则亦不至于泄也。得食稍安者,虚也。

心气虚则悲,实则喜笑不休,喜伤心,以恐胜之。水一盏,姜三片,葱白三根,煎七分热服。

Leave a Reply