Vol634女神芝芝Booty紫色长裙配开档黑丝裤袜秀翘臀美腿诱惑写真94P芝芝画语界

Vol634女神芝芝Booty紫色长裙配开档黑丝裤袜秀翘臀美腿诱惑写真94P芝芝画语界

又云∶卒然多食饮,则肠满。或丸亦可,煎茯苓汤下三十丸。

热实,则脉之滑数,不言可知。惟其无汗,邪不松解,故如有物在皮中,而腰为之弛痛也。

水一盏半,生姜五片,枣一枚,煎一盏,去滓,空心服。涩微者,自应为虚黄也。

与癫、二证,似是而非。又云∶病者苦水,面目、四肢、身体皆肿,小便不利。

去巴豆麸,俱不用。 然必兼大补剂琼玉膏之类服之。

设的确有痈,亦瘀凝之血耳。 皆缘血滞气凝而致者。

Leave a Reply